Месец: юни 2020

Климатиците с фреон R32 – за по-чиста среда

Според учените глобалното затопляне ще бъде причина да се произвеждат все повече охладителни уреди. В същото време обаче климатиците и хладилниците за своето функциониране се нуждаят от флуоровъглеводороди, които пък…