Защо SEO оптимизацията на сайт е от съществено значение?

Хората с уебсайтове в интернет в световен мащаб до момента вече надхвърлят 1 млрд. В България  броят на сайтове от различен тип също постоянно нараства. Дали са лични, корпоративни, фирмени или други, всички те се нуждаят от SEO оптимизация. Не всеки притежател на уебсайт е готов да инвестира  SEO, не отчитайки колко важен е ефектът […]Read More